Cmentarze po obu stronach Bugu

 

Cmentarze po obu stronach Bugu

Projekt: Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza

 

W obszarze Kultura i dziedzictwo kulturowe zostanie zorganizowana inicjatywa Cmentarze po obu stronach Bugu - odpowiedzialność Partner nr 1

Cele inicjatywy:

 1. Przeprowadzenie badań cmentarzy pogranicza w tym badanie inskrypcji nagrobnych i opracowanie kartoteki inskrypcji

 2. Poza celami naukowych projekt zakłada realizację celów wychowawczych, m.in. poprzez prace porządkowe na zaniedbanych cmentarzach wykonywane przez studentów i uczniów z Polski, Ukrainy.

W projekcie przewiduje się organizację obozów naukowych po stronie polskiej i ukraińskiej, podczas których zostaną przeprowadzone badania wybranych cmentarzy pogranicza. Wyniki badań będą prezentowane w postaci referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej podsumowującej realizację projektu.

Wymiernym efektem opracowania podjętego problemu będzie publikacja książkowa zawierająca poza pracami naukowymi także obszerny wybór najciekawszych fotografii z nekropolii pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego jako materiały pokonferencyjne.

Obozy naukowe i studenckie w celu eksploracji cmentarzy:

 1. Okuninka (RP) od 27.06.2013 – 10.07.2013 – 14 dni dla 20 osób + 10 wolontariuszy dochodzących

 2. Szack (UA) od 12.08.2013 – 25.08.2013 – 14 dni dla 20 osób + 10 wolontariuszy dochodzących

Uczestnikami obozów będą pracownicy naukowi , studenci i wolontariusze organizacji pozarządowych Sieci. Uczestnictwo w obozach jest nieodpłatne, wszyscy uczestnicy otrzymają wyżywienie, zakwaterowanie oraz niezbędne materiały do pracy i prowadzenia badań. Wolontariusze pomagający w sprzątaniu cmentarzy otrzymają stosowne wyposażenie oraz poczęstunek podczas prac.

Konferencje naukowe podsumowujące wyniki pracy obozów:

 • Włodawa/ Okuninka – 19.11.2013

 • Łuck – 12.12.2013

Liczba planowanych uczestników to 160 osób w dwóch konferencjach, w tym 60 os. – pracownicy akademiccy i studenci, pozostałe osoby to przedstawiciele organizacji pozarządowych i inni zainteresowani. Zgłoszenia do uczestnictwa w obozach oraz na konferencje przyjmowane będą zgodnie z opracowanymi procedurami za pośrednictwem e – mail, poczty tradycyjnej oraz kontaktów bezpośrednich.

Cmentarze wytypowane przez UMCS do badań:

 • po stronie polskiej

 • Hanna,

 • Holeszów,

 • Kodeniec,

 • Biała Podlaska,

 • Chełm,

 • Wisznice

 • po stronie ukraińskiej

 • Luboml,

 • Kamień-Kaszyrski,

 • Ostrówki,

 • Rożyszcze.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Wszelkie uwagi są mile widziane. Jednocześnie prosimy o nasyłanie zgłoszeń na załączonych formularzach.

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać mailem na adres: sekretariat_tppp@siecwspolpracy-ngo.pllub pocztą tradycyjną bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Sieci: Pensjonat Bankowy w Okunince , 22 – 232 Okuninka VIII/13, do 10 czerwca 2013 r. – na udział w obozach naukowych, do 30 września 2013 r. – do udziału w konferencjach.

Uwaga! Udział jest bezpłatny.

 

aktualizacja : 2013-04-15, wyświetleń (2613)

drukuj powrót

wszelkie prawa zastrzezone przez Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia © 2019.