Cztery pory roku

CZTERY PORY ROKU

 

Inicjatywa zorganizowana w ramach grupy tematycznej Środowisko i dziedzictwo przyrodnicze,  imprezy organizowane w ramach inicjatywy mają pokazać region Polesia po obu stronach Bugu przez pryzmat plenerów   i imprez towarzyszących, organizowanych w różnych porach roku.

 

1.       Plener i warsztaty fotograficzne – JESIEŃ, termin realizacji : 03 – 09 .09. 2013

2.       Plener i warsztaty filmowe – ZIMA , termin realizacji 15 – 21.01.2014

3.       Plener i warsztaty rzeźbiarskie – WIOSNA, termin realizacji: 01 – 07.05.2014

4.       Plener i warsztaty malarskie – LATO, termin realizacji: 25 – 31.08.2014

5.       Przegląd zespołów ludowych, termin realizacji: 15 – 16.06.2014

6.       Wydawnictwa: Folder - „Cudne Polesie” (3000 egz.), Wydawnictwo książkowe - „Ginący świat tradycji, zwyczajów i obrzędów Polesia.” (1500)

 

Plener i warsztaty fotograficzne

Głównym tematem będą cuda Polesia . Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności fotograficzne, nauczyć się obrabiania fotografii do celów dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

Zajęcia zakończone będą konkursem na najlepszą fotografię. Nastąpi wybór fotografii do folderu „ Cudne Polesie” oraz zorganizowana zostanie wystawa fotograficzna , która będzie dostępna dla zwiedzających przez okres 2 miesięcy.

Plener i warsztaty filmowe

Celem pleneru jest rejestracja audio i wideo kultury ludowej i folkloru Polesia. Będą więc krótkie zajęcia teoretyczne o metodach, zasadach i formach filmowania oraz obsłudze sprzętu do filmowania, Uczestnicy zapoznają się z zasadami pisania scenariusza, scenopisu, planu filmowego, ujęcia, montażu, udźwiękowienia materiału filmowego oraz podstaw grafiki komputerowej. Efektem warsztatów będzie film o artystach ludowych Polesia i zimowych krajobrazach Polesia promujący bogatą kulturę Pogranicza.

Uczestnicy pleneru pod kierunkiem prowadzących odbędą trzy wycieczki w teren oraz piesze wycieczki po najbliższej okolicy: Imprezy towarzyszące: - wystawy poplenerowe - przegląd zespołów ludowych z Polski i Ukrainy

Plener i warsztaty rzeźbiarskie

Warsztaty rzeźby prowadzone przez artystów ludowych. Uczestnicy poznają różne techniki rzeźby oraz będą samodzielnie, pod okiem instruktorów wykonywać własne prace. Elementem warsztatów będzie zapoznanie uczestników z dokonaniami byłych i obecnych artystów ludowych polskiego i ukraińskiego Polesia.

Z powstałych prac zostanie zorganizowana wystawa poplenerowa, która będzie dostępna dla zwiedzających przez 2 miesiące.

Plener i warsztaty malarskie

Warsztaty poprowadzą artyści ludowi. Uczestnicy pleneru w trakcie warsztatów poznają rożne techniki malarskie, oraz samodzielnie, pod okiem instruktorów będą wykonywać prace malarskie. Tematem wiodącym pleneru będzie przyroda Polesia - Poleskie plenery. Elementem warsztatów będzie zapoznanie uczestników z dokonaniami byłych i obecnych artystów polskiego i ukraińskiego Polesia.

Na zakończenie pleneru zostanie zorganizowana  wystawa plenerowa, która będzie dostępna dla zwiedzających przez 1 miesiąc.

aktualizacja : 2013-07-11, wyświetleń (3252)

pliki do pobrania drukuj powrót

wszelkie prawa zastrzezone przez Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia © 2019.