Historia

Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia powstało w 2006 roku. Nasza siedziba mieści się w Kołaczach, ale działalnością obejmujemy teren całego powiatu włodawskiego.

 

Od początku działamy bardzo intensywnie. Oto nasze najważniejsze działania, które zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat naszej działalności:


Rok 2011

 • Bierzemy udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację OIC Poland
 • Organizujemy trzydniową majówkę połączoną ze spływem kajakowym, w którym bierze udział ponad 170 osób z całej Polski
 • Wspólnie z Twoim Radiem Włodawa organizujemy Rowerowe Safari po Polesiu
 • Po raz czwarty bierzemy udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa
 • Organizujemy Obrzędowe  Kwaszenie Kapusty w stodole skansenu połączone z zabawą i dyskoteką
 • Przystępujemy do projektu Fundacji OIC Poland „Włodawskie Centrum Organizacji Pozarządowych”, w ramach którego będziemy działać do końca 2013 roku

 

Rok 2010

 • Bierzemy udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację OIC Poland
 • Przystępujemy do Sieci Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej
 • Organizujemy trzydniową majówkę połączoną ze spływem kajakowym, w którym bierze udział ponad 150 osób z całej Polski
 • Przyjmujemy delegację dziennikarzy z Belgii i Holandii, pokazujemy im piękno poleskiej przyrody oraz kuchni regionalnej
 • Wspólnie z Twoim Radiem Włodawa organizujemy Rowerowe Safari po Polesiu
 • Obejmujemy patronat nad nowym zespołem śpiewaczym i obrzędowym „Wesołe Sąsiadki” i prezentujemy się razem z nimi na scenie festiwalu Smaki Lubelszczyzny
 • Bierzemy udział w projekcie Ekonomiczny Biznes
 • Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Stowarzyszeniem Klanza oraz Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną organizujemy seminarium i warsztaty na temat rozwoju produktów sieciowych i marki Lubelskie
 • Bierzemy udział w obchodach 5 – lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadburzańskiej

 

Ponad to w tym roku intensywnie działamy na rzecz rozwoju Skansenu Zagroda Poleska: prowadzimy prace renowacyjne maszyn i narzędzi, prowadzimy prace porządkowe oraz odtwarzamy wg oryginalnego wzoru warsztat do robienia mat trzcinowych.

Wydajemy także tzw. składankę o Zagrodzie Poleskiej i ścieżce edukacyjnej, widokówki ze Skansenem, a także folder „Między Wieprzem a Bugiem”


 

Rok 2009

 • W dniach 1-3 maja organizujemy Majówkę Poleską, w tym pierwszy spływ Włodawką na trasie: Kołacze –Adamki. W spływie udział bierze 50 osób z całej Polski, w majówce znacznie więcej
 • Po raz drugi bierzemy udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa
 • Upamiętniamy miejsca bitew Powstania Styczniowego w powiecie włodawskim,
 • Organizujemy Obrzędowe  Kwaszenie Kapusty w stodole skansenu połączone z zabawą i dyskoteką
 • Wygrywamy pięć projektów związanych z integracją społeczną. Są to następujące projekty: Warsztaty taneczne,  Plener rzeźbiarski dla młodzieży, Warsztaty strzecharstwa i tkactwa, Centrum Wsparcia Rodziny, Wyjazd Studyjny dla organizacji pozarządowych.
 • W ramach projektu Fundacji OIC Poland „Profesjonalni w działaniu” uczestniczymy w szkoleniach modułowych przez pół roku a następnie bierzemy udział w spotkaniu inicjującym powstanie  SIECI WSPÓŁPRACY ORGNIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKI WSCHODNIEJ. Dzięki temu wydajemy pierwszy mały folder o działalności TPPP.
 • Jesteśmy współorganizatorem kilku spotkań, które doprowadziły do powstania nowego sieciowego produktu turystycznego –MIĘDZY WIEPRZEM  a  BUGIEM;
 • Nasz pomysł zostaje zauważony na szczeblu wojewódzkim i otrzymuje wyróżnienia w konkursie LROT NA NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY woj. Lubelskiego oraz w konkursie PERŁY I PEREŁKI LUBELSZCZYZNY; Wydajemy przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego folder tego produktu w dużym nakładzie;
 • Bierzemy udział w gotowaniu na scenie festiwalu SMAKI  LUBELSZCZYZNY
 • Wspólnie z Fundacją OIC  POLAND  z Lublina opracowujemy wspólny duży projekt wg naszego pomysłu –CZTERY PORY ROKU  NA POLESIU, mający na celu nawiązanie bliższej współpracy z  UKRAINĄ. W tym celu podpisujemy umowę partnerską z INSTYTUTEM  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ W  ŁUCKU. –
 • Wspólnie z UMCS w Lublinie organizujemy tygodniowy badawczy obóz naukowy w Kołaczach dla studentów Wydziału Kulturoznawstwa, a następnie uczestniczymy w podsumowującej ich badania konferencji naukowej -POLESIE  OKOLIC  WŁODAWY  JAKO  OBSZAR POGRANICZA  KULTUROWEGO. Ukazują się po tym obozie publikacje naukowe w prasie oraz audycje radiowe i TVP
 • Uczestniczymy w Międzynarodowej Konferencji w Woli Uhruskiej, poświęconej rozwojowi agroturystyki w rejonie nabużańskim, po stronie Polski i Ukrainy.

 

 

aktualizacja : 2012-10-16, wyświetleń (1251)

drukuj powrót

wszelkie prawa zastrzezone przez Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia © 2019.