Sieć Organizacji

Od maja 2012 roku bierzemy udział w projekcie „Profesjonalni w działaniu – tworzenie sieci współpracy organizacji pozarządowych Polesia Zachodniego” Fundacji OIC Poland. Obecnie w ramach tego projektu razem z zespołem standaryzacyjnym pracujemy nad stworzeniem standardów działania sieci organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju Polski Wschodniej. Głównym celem zespołu standaryzacyjnego jest wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy i porozumień organizacji pozarządowych z innymi podmiotami, w tym administracją publiczną. W ramach zespołu standaryzacyjnego współpracujemy z następującymi organizacjami:

 • Stowarzyszenie Ad Astra
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw w Powiecie Włodawskim
 • Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie
 • Stowarzyszenie Malina
 • Lokalna Grupa Działania Polesie
 • Fundacja OIC Poland
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cycowie
 • Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Łęcznej
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowo - Kulturalnych w Orchówku
 • Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadburzańskiej

 

 

aktualizacja : 2012-10-28, wyświetleń (1583)

drukuj powrót

wszelkie prawa zastrzezone przez Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia © 2019.