Sieć współpracy organizacji pogranicza

 

PROJEKT

SIEĆ WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POGRANICZA

 

 

Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia z siedzibą w Kołaczach współrealizuje projekt Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), w partnerstwie z: Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz European fund of recreational, natural, environmental and humanitarian activity assistance “Futurus XXI”.

Liderem projektu jest Fundacja „OIC Poland”, Partnernr 1 to nasze TPPP, Partner nr 2 to Fundacja Futurus XXI działająca w Ukrainie.

Partnerstwo polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Partnerzy łącząc swoje zasoby i doświadczenie realizują zadania w oparciu o umowę partnerską. Zadania w projekcie zostały podzielone pomiędzy Partnerów zgodnie z ich kompetencjami oraz terenem działania.

Poziom dofinansowania projektu ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 wynosi 90% wartości, pozostałe 10 % to wkład własny zabezpieczany przez Partnerów projektu.

Okres realizacji : 01 marzec 2013 – 28 luty 2015.

Przedmiotem Projektu jest Powołanie i funkcjonowanie SIECI Współpracy Organizacji Pozarządowych Pogranicza oraz realizacja wspólnych inicjatyw partnerskich. Projekt skupia się na budowaniu długofalowej współpracy transgranicznej między polskimi i ukraińskimi organizacjami pozarządowymi, głównie z regionów przygranicznych.

Przedsięwzięcie skoncentrowane jest na wspólnej realizacji inicjatyw w czterech obszarach:

 1. Kultura i dziedzictwo kulturowe/ zadanie Partnera nr 1 – (TPPP)

 2. Środowisko i dziedzictwo przyrodnicze/ zadanie Partnera nr 1 – (TPPP)

 3. Wolontariat i młodzież/ zadanie Partnera nr 2 – (Fundacja Futurus XXI)

 4. Społeczeństwo obywatelskie i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ zadanie Lidera – (Fundacja „OIC Poland”)

Projekt zakłada uczestnictwo 60 organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą w ramach Sieci organizacji pozarządowych. Większość uczestników projektu będą stanowili członkowie i wolontariusze tych organizacji (160 osób). W projekcie wezmą również udział naukowcy, pracownicy jednostek naukowych oraz studenci. Do udziału zostaną zaproszone społeczności lokalne – wszyscy zainteresowani, dorośli, młodzież i dzieci.

Działania w projekcie:

 1. Utworzenie i funkcjonowanie Sieci organizacji pozarządowych po stronie polskiej (Fundacja „OIC Poland” i po stronie ukraińskiej (Fundacja FUTURUS XXI).

 2. Utworzenie Sieci organizacji pozarządowych pogranicza oraz jej funkcjonowanie

 3. Kongres założycielski (Fundacja „OIC Poland” i TPPP/ Lublin – Okuninka)

 4. Funkcjonowanie trzech sekretariatów Sieci: Lublin (Fundacja „OIC Poland”), Włodawa/Okuninka (TPPP), Łuck (Fundacja Futurus XXI).

 5. Realizacja inicjatyw w poszczególnych obszarach:

 6. Cmentarze po obu stronach Bugu – działanie na terenie RP i UA (TPPP)

 7. Cztery pory roku – działanie na terenie RP z udziałem uczestników obu krajów (TPPP)

 8. Wolontariat i młodzież – działanie na terenie UA z udziałem uczestników obu krajów (Fundacja Futurus XXI)

 9. Społeczeństwo obywatelskie – działanie na terenie UA (Fundacja „OIC Poland” i Fundacja Futurus XXI).

 10. Promocja projektu (Fundacja „OIC Poland”) oraz wydawnictwa i publikacje: folder Cudne Polesie, książka Ginący świat tradycji, zwyczajów i obrzędów Polesia orazMateriały pokonferencyjne (TPPP).

 

Kalendarium działań w ramach projektu:

 • Kongres założycielski – Lublin/Okuninka, 19 – 21.06.2013

 • Obozy naukowe w ramach inicjatywy Cmentarze po obu stronach Bugu

 • 27.06. – 10.07.2013 w Polsce,

 • 12 – 25.08.2013 w Ukrainie

 • Konferencje naukowe :

 • 19.11.2013 r. Włodawa/ Okuninka,

 • 12.12.2013 r. Łuck

 • Warsztaty i plenery w ramach inicjatywy Cztery pory roku

 • Fotograficzne JESIEŃ (03.09.09.2013),

 • Filmowe ZIMA (15 – 21.01.2014),

 • Rzeźbiarskie WIOSNA (01-07.05.2014),

 • Malarskie LATO (25 – 31.08.2014),

 • Przegląd zespołów folklorystycznych (14 – 15.06. 2014).

 • Równolegle z działaniami po stronie polskiej realizowane są zadania po stronie ukraińskiej .

Zapraszamy wszystkie organizacje – członków Sieci oraz wszystkich mieszkańców, turystów krajowych i zagranicznych do skorzystania z naszej oferty. Mile widziane czynne uczestnictwo we wszystkich przedsięwzięciach w ramach projektu. Szczegółowe informacje zamieszczane będą na bieżąco.

 

aktualizacja : 2013-04-15, wyświetleń (2636)

pliki do pobrania drukuj powrót

wszelkie prawa zastrzezone przez Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia © 2019.